Video Tutoriale

Si të regjistroheni

Regjistrimi i arkës, gjendjes cash dhe fatures së shitjes

Regjistrimi i të dhënave fiskale