FAQ - Teknike

1. Si mund të regjistroj klientët/furnitorët në sistemin SmartFin?

2. Si mund të regjistroj artikujt në sistemin SmartFin?

3. Çfare është SKU?

4. Si mund të shtoj një njësi?

5. Si mund të regjistroj fatura me para në dorë?

6. Tek tipi i arkës çfarë duhet të zgjedh?

7. Si mund ta fshij arkën e regjistruar?

8. Si duhet të veproj në rastin kur fatura ka status të pafiskalizuar?

9. Çfarë do të thotë “Periudha faturimit”?

10. Çfarë do të thotë statusi “Dërguar” për faturën?

11. Si mund të regjistroj një faturë me monedhë të huaj?

12. Si mund të regjistroj fatura për blerës të huaj?

13. Si mund të regjistroj fatura për individ fizik?

14. Si mund të regjistroj autofaturë?

15. Çfarë duhet të bëj në rastin e faturave të refuzuara nga blerësi?

16. Ka nevojë të fiskalizohen dhe pranohen nga blerësi faturat korrigjuese?

17. Si mund të fshij një faturë?

18. Çfarë duhet të bëj që të me shfaqen faturat e blerjes me para në dorë në sistemin SmartFin?

19. Mund të regjistroj faturë pa TVSH një biznes me TVSH?

20. Si mund ti shikoj faturat e prera në ditët më përpara?