FAQ - Të përgjithshme

1. Si mund të regjistrohem në sistemin SmartFin?

2. Si konfigurohen të dhënat fiskale?

3. A mund t'a dërgoj kontratën të firmosur elektronikisht?