Changelog

Versioni 1.0.0.1 - 2020.12.17

Moduli FinanciarNë modulin financiar mund të gjeni:

+ Shitje/ Blerje
• Fatura Shitje
• Fatura Blerje
• Oferte financiare
• Fatura draft
• Fatura Shoqeruese
• Vizitat
• Harta e klienteve
• Partneret
• Libri i Shitjes
• Libri i Blerjes

+ Inventari
• Fletë hyrje
• Urdhër hyrje
• Fletë dalje
• Urdhër dalje
• Artikujt
• Kartela e artikujve
• Gjendja e artikujve

+ Arka/ Banka
• Derdhje
• Tërheqje
• Arkëtime
• Pagesa
• Gjendja cash
• Arka/ Banka
• Libri i Arkës/ Bankës